CZB

CZB staat voor Conceptie, Zwangerschap, Bevalling.

Deze eerste fase van je leven is van grote invloed op wie jij bent en hoe je omgaat met de wereld om je heen. 

Dit, omdat de manier waarop je bent verwekt, gedragen en bent geboren een diepe imprint bij je achter laten. Het bepaalt jouw gedrag, jouw relaties, omgang met stress. De overtuigingen en aannames die je hebt. 

De Imprints worden tijdens de CZB periode gevormd door zowel negatieve als positieve ervaringen. Deze ervaringen zijn opgeslagen in ons onbewuste, in ons ‘lichaamsgeheugen’. De imprints van de CZB zijn de blauwdruk van onze overlevingsstrategieën. Iedere imprint leidt tot bepaalde gedragskenmerken en kwaliteiten.  

Door je geboorteverhaal in beeld te krijgen kun je overtuigingen, aannames en patronen opnieuw tegen het licht houden om te kijken hoe waar ze nog zijn.

Yvonne Diersen

o6 23678669

Nibbelinklaan 8, Sinderen

Kvk 65169425